(Jeszcze bardziej) przewodzące nanomateriały

Wygodna metoda poprawy przewodnictwa elektrycznego

Delikatne, a mocne atomy węgla

Atomy węgla uporządkowane w swoją sześciokątną strukturę są zarazem bardzo wytrzymałe i delikatne. Nanorurki węglowe lub grafen wymagają względnie trudnych warunków by zaburzyć ich układ atomów i wprowadzić zmiany w strukturze sieci bądź jej składzie chemicznym. Z drugiej strony, odpowiedni wybór związku chemicznego może skutkować bardzo silnym wpływem na właściwości elektryczne nanostruktur węglowych. W niektórych przypadkach wystarczające jest wystawienie nanostruktur węglowych na pary danego związku, a przewodnictwo elektryczne zmienia się znacząco.

Jak to zrobić?

Opracowaliśmy właśnie metodę poprawy właściwości elektrycznych nanomateriałów węglowych aż o 70%. Kluczem okazuje się zastosowanie tak zwanego związku międzyhalogenowego na bazie chloru, jodu lub bromu. Taki związek chemiczny w dość łatwy sposób można zaaplikwoać by wpłynąć na właściwości elektryczne nanorurek węglowych bądź grafenu. Kiedy wystawiamy je na działanie związku międzyhalogenowego rośnie liczba dostępnych nośników energii elektrycznej przez co materiał staje się bardziej przewodzący. Tym sposobem możemy przesłać za jego pomocą więcej ładunku elektrycznego. Efekt związków międzyhalogenowych był stały w czasie i nie miał negatywnego wpływu na strukturę/skład chemiczny. Jest to obiecująca metoda, która mogłaby być wykorzystana przy produkcji przewodzących kabli lub arkuszy na bazie nanowęgla.

Więcej: http://dx.doi.org/10.1039/C7NR00224F