Nanorurki węglowe & Grafen

Czym są?

O unikalnej strukturze

Prawdopodobnie obraz umieszczony po lewej wygląda znajomo z liceum, czyż nie? Jeżeli pamięć płata figle to każda z kulek przedstawia atom węgla, a kreski to wiązania między nimi, które trzymają je wszystkie razem. Jak można zauważyć, sześciokątna struktura jest bardzo symetryczna, a nawet jej mały wycinek zawiera wiele atomów węgla. Trudno sobie wyobrazić jak dużo ich znajduje się w przykładowo jednym gramie grafenu lub nanorurek węglowych. Ta struktura jest dość szczególna gdyż pozwala na to by atomy węgla trzymały się ze sobą dość mocno, dzięki czemu nanomateriały węglowe należą do najwytrzymalszych na świecie. Co więcej, każdy z tych atomów węgla posiada wolny elektron, który może posłużyć do przewodzenia prądu. Jeśli taka sieć atomów węgla jest płaska to nazywamy ją grafenem, natomiast jeśli taką płaską warstwę "zwiniemy" w rulon wtedy będzie przypominać nanorurki węglowe.

Właściwości

Korzyści wynikające z zastosowania nanorurek węglowych bądź grafenu nie kończą się na właściwościach elektrycznych czy mechanicznych. Te nanostruktury mają doskonałe osiągi na wielu frontach. Przykładowo mogą doskonale przewodzić ciepło (o wiele lepiej niż miedź, która jest najbardziej naturalnym kandydatem w tej dziedzinie). Również dzięki ich doskonale czarnej barwie często nanomateriały węglowe często są wykorzystywane do pochłaniania niechcianego światła. Jak pokazuje doświadczenie, jest szerokie spektrum jeszcze nie odkrytych właściwości i zastosowań tych nanomateriałów. Pomimo tego, że są z nami już od ponad 20 lat, wciąż nas zaskakują.